شهرخبر

فیلم/ سوال خبرنگار ایرانی از مدیران رسانه‌های آمریکایی

سوال خبرنگار ایرانی از مدیران رسانه‌های آمریکایی

چرا خبرنگاران آمریکایی می‌توانند با رئیس‌جمهور ایران مصاحبه کنند اما خبرنگاران ایرانی نمی‌توانند با رئیس‌جمهور آمریکا مصاحبه کنند؟

دریافت 3 MB