شهرخبر

رئیس جمهور گفت: سیاست دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشور های همسایه است. بنای ارتباط با تمامی کشور های همسایه را داریم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس جمهور گفت: سیاست دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشور های همسایه است. بنای ارتباط با تمامی کشور های همسایه را داریم. اگر اخلالی در برخی موارد وجود داشته به علت دخالت بیگانگان بوده است. اگر آمریکا دست از دخالت از کشور های منطقه خلیج فارس و مناطق مختلف جهان بکشد و به امور داخلی خود بپردازند قطعا وضعیت کشور ها و ارتباط آن‌ها بیش از گذشته حسنه خواهد شد و ارتقا خواهد یافت.