شهرخبر

ویدیو / لحظه رهگیری یک هدف هوایی توسط سامانه پدافندی اوکراین