شهرخبر

لحظه تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در فرودگاه دوحه

کار تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در فرودگاه دوحه قطر انجام شد. قطر میانجی تفاهم بین ایران و آمریکا بود و زندانیان آمریکایی نیز با هواپیمای شرکت هواپیمایی قطر به این کشور منتقل شدند./صداوسیما

لحظه تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در فرودگاه دوحه

کار تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در فرودگاه دوحه قطر انجام شد. قطر میانجی تفاهم بین ایران و آمریکا بود و زندانیان آمریکایی نیز با هواپیمای شرکت هواپیمایی قطر به این کشور منتقل شدند./صداوسیما

 

حجم ویدیو: 1.23M | مدت زمان ویدیو: 00:00:39 دانلود ویدیو