سرنوشت نامشخص جنگنده F35 آمریکا / آیا گم شده است! + فیلم

پس از یک حادثۀ اضطراری در جنگندۀ F۳۵، خلبان جنگنده را در حالت خلبان خودکار قرار داده و مجبور به خروج با صندلی نجات‌ شده است. 

حالا سرنوشت جنگنده مشخص نیست و آمریکا اعلام کرده هرکس اثری از این جنگنده پیدا کرد به ارتش خبر دهد.

این اتفاق مورد تمسخر برخی کاربران در فضای مجازی هم قرار گرفته است.