اقامه نماز توسط ابراهیم رئیسی داخل هواپیما در مسیر نیویورک+عکس

رئیس‌جمهور در مسیر نیویورک در هواپیما مشغول خواندن نماز شد.

عکس | تصویری از اقامه نماز توسط ابراهیم رئیسی داخل هواپیما در مسیر نیویورک