شهرخبر

ذوالنوری این روزها طوری از برجام دفاع می‌کند گویا روح او برجام را در مجلس به آتش کشید

روزنامه آرمان ملی نوشت: ذوالنور این روزها چنان از بند بند برجام و دستاوردهای برجام دفاع میکند که گویا روح ذوالنور بوده که برجام را در مجلس به آتش کشیده است.

ذوالنوری این روزها طوری از برجام دفاع می‌کند گویا روح او برجام را در مجلس به آتش کشید
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۲۲:۵۰:۰۰
اعتمادآنلاین |

روزنامه آرمان ملی به بررسی احوال مخالفان دیروز برجام و حامیان امروز آن پرداخته است.

به گزارش آرمان ملی، برجام که جلوی چشمان جهانیان توسط ترامپ کنار گذاشته شد، عدهای در تهران و در صحن مجلس آن را به صورت نمادین آتش زدند. این روزها نگاهی به حال و روز افرادی که کبریت زیر برجام کشیدند جالب است.

این روزنامه در ادامه نوشته است: یکی از شخصیتهایی که برجام را در مجلس به آتش کشید. ذوالنور بود. نه اینکه او در پاسخ به اقدام ترامپ این کار را انجام داد، بلکه او در ابتدا در کنار نبویان تالش داشت به منتقد جدی برجام از دیدگاه رسانهها تبدیل شود اما این روزها چنان از بند بند برجام و دستاوردهای برجام دفاع میکند که گویا روح ذوالنور بوده که برجام را در مجلس به آتش کشیده است.