امید برک قاتل سریالی بزرگراه‌ها چگونه دستگیر شد؟  / او شکارچی زنان بود + فیلم

به گزارش رکنا، روایت قاتلی را بشنوید که نفرت از زنان انگیزه او در قربانی کردن و تجاوز به چندین زن شد. این قاتل با شیوه قتلش، وحشت عجیبی در  جامعه ایجاد کرده بود و سال‌های تاریکی را در دهه ۸۰ رقم زد.