به گزارش اکوایران، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهدید کرد اگر ایران دوباره به بازرسان آژانس اتمی مجوز ندهد، پیامدهایى خواهد داشت.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللى انرژى اتمى در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفته اگر ایران دوباره به بازرسان آژانس مجوز ندهد، پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت. او در این گفت‌وگو افزود: از ایران می‌خواهم تا در تصمیم خود برای عدم دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. اگر ایران با آژانس همکاری نکند، تضمین‌ها، تاییدیه و نظر مساعد جامعه بین‌المللی را که می خواهند، دریافت نخواهند کرد.