شهرخبر

فیلم/ دستور اژه‌ای برای برخورد با برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم

دستور اژه‌ای برای برخورد با برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم

کسانی که با کذب و مسائل دروغ، امنیت مردم را برهم می‌زنند ابتدا از آن‌ها خواسته می‌شود تا ادعای خود را ثابت کنند اگر دلیلی نداشتند اعتنا نکردند و سماجت داشتند باید طبق قانون با آن‌ها برخورد شود.

دریافت 3 MB