شهرخبر

فیلم/ لحظۀ خروجِ زندانی‌های مبادله‌شدۀ آمریکایی از ایران

لحظۀ خروجِ زندانی‌های مبادله‌شدۀ آمریکایی از ایران

ویدئویی از لحظۀ خروجِ زندانی‌های مبادله‌شدۀ آمریکایی از ایران را مشاهده می‌کنید.

دریافت 897 KB