شهرخبر

شرط کمال تبریزی برای ساخت سریال جدید تلویزیونی

از تلویزیون به من پیشنهاد شده سریال بسازم؛من هم موافقم که سریال بسازم اما یک شرط دارم،‌ آن هم این است که شما «سرزمین کهن» را پخش کنید.

شرط کمال تبریزی برای ساخت سریال جدید تلویزیونی

مشرق نیوز