انجام مذاکرات برجام در نیویورک؟/ زمان تبادل زندانیان آمریکایی اعلام شد