خبر خوش به زائران عتبات ؛ مدت امکان سفر با گذرنامه زیارتی بیشتر شد | برچسب تمدید گذرنامه دیگر اعتبار ندارد