شهرخبر

قیمت مرغ و گوشت، روغن و پیکان ۵۰ سال پیش +عکس

خانه اصناف ایران در شهریور سال ۱۳۴۲ نرخ چند قلم کالای اساسی و انواع خودرو پیکان را اعلام کرد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و اقتصاد نرخ ۶ کالا‌ی اساسی شامل مرغ و تخم مرغ، گوشت گوسفند، روغن نباتی، انواع لبنیات و خودرو پیکان برای مصرف کننده را اعلام کرد. روزنامه اطلاعات ۲۶ شهریور ۱۳۵۲ نخستین تیتر خود را به این خبر اختصاص داده و نرخنامه اعلامی از سوی اصناف را منتشر کرد. 

قیمت مرغ و گوشت، روغن و پیکان ۵۰ سال پیش +عکس