ملی پوشان استقلال از امروز در تمرین

3 بازیکن ملی پوش استقلال از امروز در تمرین این تیم شرکت می کنند.

روزبه چشمی، محمدحسین مرادمند و صالح حردانی 3 بازیکن ملی پوش استقلال هستند که در اردوی اخیر حضور داشتند.

این 3 بازیکن در بازگشت از اردوی تیم ملی چند روزی استراحت کردند اما آنها قرار است امروز با حضور در کمپ حجازی تمرینات شان را با آبی ها از سر بگیرند.

نکونام در طول هفته گذشته با مشکل کمبود بازیکنان روبرو بود اما با حضور این 3 بازیکن به نظر می رسد شرایط تمرینی آبی ها کمی بهتر خواهد شد.

ملی پوشان استقلال از امروز در تمرین