نامه نگاری تراکتور برای حضور تماشاگران در ورزشگاه دستگردی

با اینکه مسئولین تصمیم دارند بازی تراکتور برابر هوادار بدون حضور تماشاگران برگزار شود اما این باشگاه در حال نامه نگاری با مسئولین است. در ادامه توییت باشگاه تراکتور را مشاهده می کنید: