شهرخبر

ارزش سهام عدالت امروز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ چقدر شد؟

سهامدارانی که ارزش اولیه سهام عدالت آنها ۵۳۲ هزار تومان است در پایان معاملات هفته گذشته ارزش سهام عدالتشان به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

ارزش برگه سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز در پایان هفته گذشته به حدود ۲۱ میلیون تومان رسیده است.