شهرخبر

سریال «عاشورا» الگویی برای امروز

مجموعه تلویزیونی «عاشورا» به ما نشان می‌دهد که می‌توان پست اداری داشت اما در میان مردم بود. می‌توان پست اداری داشت و اگر با نامهربانی و تدبیر نادرست نسبت به خود مواجه شدیم، به عرصه دیگری از خدمت برویم.

سریال «عاشورا» الگویی برای امروز

خبرگزاری تسنیم