شهرخبر

ویدیو / سازه‌ای باستانی و سنگی در دل شن‌زار‌ها

صد آنلاین | مداین صالح بنایی کهن و منحصربه فرد در بیابان‌های عربستان است.به گزارش صد آنلاین ، مداین صالح یا حجر نام بنایی است از سازه‌های سنگی تاریخی در شمال کشور عربستان سعودی واقع در جنوب دومة الجندل است.

 

 

 
تاریخ سنگ نمای خارجی استفاده شده در مداین صالح به سده اول پیش از میلاد باز می‌گردد. این آثار دارای حدود ۵۰ سنگ‌نوشته و نقش‌های درونی بوده که متعلق به مرحله پیش از نبطیان و قوم ثمود است.

 


این بنا، در برگیرنده ۱۱۱ گور و نیز سامانه آبیاری تاریخی است که نشان‌دهنده تخصص نبطیان در زمینه سازه‌های آبی بوده است. خانه‌های حجر در کوه ساخته شده و این کوه‌ها اثالث نام دارند. این کوه‌ها چنان است که هرکس آن‌ها را از دور ببیند آن‌ها را به هم پیوسته می‌پندارد، ولی، چون نزدیک شود هریک را جدا می‌بیند. گرداگرد این کوه‌ها را شن‌زار فراگرفته و به همین علت بالا رفتن از آن‌ها بسیار دشوار است.