شهرخبر

استفتاء از امام خامنه‌ای؛ آیا هزینه تحصیل فرزند بر عهده پدر است؟

امام خامنه‌ای به استفتاء درباره «هزینه تحصیل فرزند» پاسخ گفتند.

استفتاء از امام خامنه‌ای؛ آیا هزینه تحصیل فرزند بر عهده پدر است؟

خبرگزاری تسنیم