شهرخبر

فیلمی از غرق شدن کوه در میان ابر‌ها

صد آنلاین | در استان مازندران مناظر منحصربه فردی وجود دارد.منطقه هزارجریب در استان مازندران، یکی از زیباترین مناطق این استان و حتی کشور است که گاهی ابرها، کوه‌ها را محاصره می‌کنند.