شهرخبر

مهار یک اتوبوس ترمز بریده توسط راننده فوق حرفه ای در اتوبان + فیلم

در ویدیو زیر شاهد دست فرمون استثنایی یک راننده اتوبوس حرفه ای در مهار اتوبوس ترمز بریده خواهید بود.

مهار یک اتوبوس ترمز بریده توسط راننده فوق حرفه ای در اتوبان + فیلم