شهرخبر

واکنش تند پیمان یوسفی به اظهار مسئولین درباره رونالدو / فیلم

پیمان یوسفی مجری برنامه ورزش و مردم در واکنش به اظهارات عجیب مسئولین در مورد حضور رونالدو در ایران گفت: یک چیزهایی می گویند که فقط فراگیر شود بروید دنبال زندگیتان.

واکنش تند پیمان یوسفی به اظهار مسئولین درباره رونالدو / فیلم