شهرخبر

شبکه المیادین به نقل از منابعی در ایران مدعی شد: تهران به اسنادی مهم در رابطه با یکی پرونده‌های قضایی به کلی سری و محرمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست یافته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شبکه المیادین به نقل از منابعی در ایران مدعی شد: تهران به اسنادی مهم در رابطه با یکی پرونده‌های قضایی به کلی سری و محرمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست یافته است.

دستگاه قضایی رژیم اشغالگر قدس به دلیل پیامدهای منفی احتمالی ناشی از افشای این پرونده بر امنیت داخلی این رژیم از بررسی و افشای ابعاد آن خودداری کرده است.

دلیل امتناع دستگاه قضایی اسرائیل از رسیدگی به این پرونده به کلی سری و محرمانه، ترس از تبعات منفی آن بر جامعه صهیونیستی و احتمال وقوع درگیری و ناآرامی های فراگیر سیاسی و امنیتی در این رژیم عنوان است.