شهرخبر

افزایش چشمگیر قیمت این خودرو در بازار

افزایش چشمگیر قیمت این خودرو در بازار

قیمت بازار انواع خودرو برلیانس را در این گزارش مشاهدهکنید.

قیمت برلیانس کراس در بازار با افزایش قیمت ۱۵ میلیونی به ۹۵۰ میلیون رسید قیمت برلیانس H۲۳۰ کارکرده به ۳۸۰ میلیون رسید برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک نیز ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد همچنین مدل دنده ای این خودرو نیز با ۵۹۰ میلیون قابل خرید است.

قیمت بازار انواع خودرو برلیانس 
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کراس ۱۶۵ لیتر ۱۳۹۹ | سایپا صفر  ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۰۴,۰۰۰  ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ دنده ای ۱۳۹۷ ۷۲,۰۰۰  ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳ ۱۳۵,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیک ۱۳۹۴ ۱۰۰,۰۰۰  ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ دنده ای ۱۳۹۶ ۱۹۸,۰۰۰  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۷۵,۰۰۰  ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ دنده ای ۱۳۹۵ ۱۱۵,۰۰۰  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ دنده ای ۱۳۹۶ ۳۰,۰۰۰  ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
کراس  ۱۳۹۷ ۳۵,۰۰۰   ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰