شهرخبر

آذری جهرمی: میزان بدهی دولت از سال ۱۴۰۰ نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است

وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود از میزان بدهی دولت نوشت.

 آذری جهرمی: میزان بدهی دولت از سال ۱۴۰۰ نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است

وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده می‌شود، می‌گویند بدهی دولت قبل را می‌دهیم. ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلارهای آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کاهش می‌دهند یا افزایش…

تصویر فوق گزارش رسمی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است

 آذری جهرمی: میزان بدهی دولت از سال ۱۴۰۰ نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است