شهرخبر

انتقاد حسین انتظامی از تلویزیون در برنامه زنده / هدف خالص سازان چیست؟

اقتصاد 100 - حسین انتظامی از چهره های رسانه ای نام آشنای کشور که مدتی در دولت دوازدهم مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را عهده دار بود؛ در برنامه تلویزیونی جام جم از تناقضات رفتاری جریانی صحبت کرد که به دنبال خالص سازی است.

انتقاد حسین انتظامی از تلویزیون در برنامه زنده / هدف خالص سازان چیست؟

وی با حضور در برنامه جام جم از گفتمانی انتقاد کرد که سازمان صدا و سیما هم داستان با جریانی که در پی خالص سازی است ، دنبال می کند.

 حسین انتظامی بر الزامات گفتگو وضرورت امنیت دو طرف گفتگو تاکید کرد.

این چهره رسانه ای تاکید کرد خالص سازان به دلیل اینکه گفتگو خشونت را کاهش می دهد با آن مخالف هستند.