شهرخبر

لحظه غافلگیر شدن پلیس در مقابل قاچاقچیان مسلح برزیلی+ فیلم

صد آنلاین | برزیل به یکی از کشورهای جرم خیز معروف شده است.باندهای قاچاق و بزهکاری در این کشور به شدت فعال هستند. در این فیلم خواهید دید چگونه دو افسر پلیس در مقابل یکی از این باندهای مسلح بدون هیچ ابتکار عملی کاملاً خنثی و شوکه هستند!

به گزارش صد آنلاین ، برزیل به یکی از کشورهای جرم خیز معروف شده است.باندهای قاچاق و بزهکاری در این کشور به شدت فعال هستند.

 

 

در این فیلم خواهید دید چگونه دو افسر پلیس در مقابل یکی از این باندهای مسلح بدون هیچ ابتکار عملی کاملاً خنثی و شوکه هستند!

 


 

 
 
 
 
21111ص