شهرخبر

برای خرید آیفون ۱۵ در هر کشور باید چقدر از حقوقمان را پس‌انداز کنیم؟

در اینفوگرافیک زیر میزان هزینه از حقوق ماهانه برای خرید آیفون ۱۵ را مشاهده می کنید.

برای خرید آیفون ۱۵ در هر کشور باید چقدر از حقوقمان را پس‌انداز کنیم؟