شهرخبر

توضیحات قوه قضائیه درباره دستگیری خواننده رپ

توضیحات قوه قضائیه درباره دستگیری خواننده رپ

ایسنا نوشت: نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد.

ئر این نشست مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده به همراه مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند و به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

۲۳۳۲۳۳