مهدی یراحی کجاست؟ / توضیحات مهم سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده خواننده معروف

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده  مهدی یراحی  گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. 

اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است و  پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.