ایران بعد از پشت سر گذاشتن پاندمی، در شهریور ماه سال گذشته نیز با ناآرامی‌هایی روبه‌رو بود، این دو موضوع چه تاثیری بر وضعیت سلامت روان شهروندان داشته است؟

حمید پیروی، مشاور سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اینباره به اکوایران توضیح می‌دهد.


اگر به خودکشی فکر می‌کنید با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی کشور تماس بگیرید.