توصیه وزارت بهداشت به گروه‌های پرخطر برای تزریق واکسن آنفلوآنزا