شهرخبر

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف:

با مبانی دینی ما قابل تطبیق نیست که اگر کسی ولایت فقیه را قبول ندارد به او هر فعل و گناهی را نسبت داد/ برخی برای مطرح شدن، نکاتی را بیان می‌کنند که باعث وهن دین می‌شود

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: اینکه کسی بخواهد این مسأله را در مقابل این موضوع بیان کند که اگر کسی ولایت فقیه را قبول ندارد، می‌توان به او هر فعل و گناهی را نسبت داد با مبانی دینی ما قابل تطبیق نیست.

با مبانی دینی ما قابل تطبیق نیست که اگر کسی ولایت فقیه را قبول ندارد به او هر فعل و گناهی را نسبت داد/ برخی برای مطرح شدن، نکاتی را بیان می‌کنند که باعث وهن دین می‌شود
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱۳:۵۰:۰۰
اعتمادآنلاین |

حجت الاسلام علی خان‌محمدی فعال فرهنگی و اجتماعی در واکنش به اینکه یکی از روحانیان در منبر خود اعلام کرد می‌توان به کسانی که علیه ولایت فقیه هستند بهتان زد و هرعمل ناشایستی را به آنها نسبت داد، گفت: اساسا مسأله جایگاه ولایت فقیه هم به لحاظ دینی و هم در فقه ما جایگاه بالایی دارد و مسأله مهمی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. اما اینکه کسی بخواهد این مسأله را در مقابل این موضوع بیان کند که اگر کسی ولایت فقیه را قبول ندارد، می‌توان به او هر فعل و گناهی را نسبت داد با مبانی دینی ما قابل تطبیق نیست. در مبانی دینی ما در روایات داریم، اگر کسی کافر است و حتی خدا را قبول ندارد می‌خواهد نسبت به او برخوردی شود و جرمی انجام بگیرد، باید انصاف رعایت شده و به اندازه اشتباهی که مرتکب شده با او برخورد شود.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی خان محمدی را در ادامه می خوانید: