شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#خودرو#قیمت

برای خرید این خودرو باید ۱۶ میلیارد تومان بپردازید!

قیمت ب ام و X۱ مدل ۲۰۱۷ در بازار ۲۰۰ میلیون تومان گران شد X۴ ب ام و نیز رشد ۳۰۰ میلیونی در یک هفته اخیر داشت قیمت ب ام و سری ۵ نیز ۱۰۰ میلیون تومان رشد بیشترین رشد هفته را ب ام و سری هفت داشت این خودرو در ۷ روز اخیر نیم میلیارد تومان گران شد.

برای خرید این خودرو باید ۱۶ میلیارد تومان بپردازید!

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

قیمت ب ام و X۱ مدل ۲۰۱۷ در بازار ۲۰۰ میلیون تومان گران شد X۴ ب ام و نیز رشد ۳۰۰ میلیونی در یک هفته اخیر داشت قیمت ب ام و سری ۵ نیز ۱۰۰ میلیون تومان رشد بیشترین رشد هفته را ب ام و سری هفت داشت این خودرو در ۷ روز اخیر نیم میلیارد تومان گران شد.

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
سری ۵ سدان ۵۳۰i۲۰۱۸ | Perfectionصفر  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i۲۰۱۸ | Perfectionصفر(نمایندگی)۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i۲۰۱۸ | perfection plusصفر(نمایندگی) ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i۲۰۱۷ | Championصفر ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۵ سدان ۵۳۰i۲۰۱۷ | Frontier Sportصفر(نمایندگی)۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li۲۰۱۸ | individual vipصفر۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سری ۷ ۷۳۰li۲۰۱۷ | individual vipصفر ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۱ ۲۵۲۰۱۷ | Epicصفر  ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۴ ۲۸۲۰۱۷ | exclusiveصفر ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X۴ ۲۸۲۰۱۷ | exclusiveصفر(نمایندگی)۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: خبر فوری