تصویر معنادار سفیر ایران در آذربایجان درباره جنگ احتمالی قره باغ