شهرخبر

دادن داروی تزریقی بدون نسخه ممنوع است!

دادن داروی تزریقی بدون نسخه ممنوع است!

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: دادن داروی تزریقی بدون نسخه ممنوع است و با داروخانه متخلف برخورد می‌شود.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر جواد قاسمیان اظهار کرد: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان روی قیمت و گران‌فروشی دارو نظارت دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در هر بیمارستانی داروخانه وجود دارد، افزود: نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان روی داروخانه‌های دولتی است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه دادن داروی تزریقی بدون نسخه ممنوع است، تصریح کرد: با داروخانه متخلف برخورد می‌شود.

قاسمیان گفت: کارخانجات دارویی استان براساس پروتکلی که وزارت بهداشت تعیین کرده دارو تولید و توزیع می‌کند.

وی اضافه کرد: کارخانجات دارویی تولیدکننده دارو به صورت سراسری هستند و تنها مزیتی که برای استان دارند اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: جرم ارزان فروختن دارو از گرانفروشی آن بیشتر است.

قاسمیان بیان کرد: کمبود دارویی آنچنانی در لرستان نداریم و چنانچه کمبودی وجود دارد کشوری است.
منبع: ایسنا