دومین شوک بیرانوند به یحیی/ ستاره پرسپولیس یک بازی بزرگ دیگر را هم از دست داد؟