شهرخبر

ارزش سهام عدالت امروز 18 شهریور 1402/ ارزش سهام عدالت چقدر افت کرد؟ + جدول

اقتصاد ۱۰۰- ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 18 شهریور 1402 با کاهش 82 هزار و 32 تومان به 11 میلیون 249 هزار و106 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز 18 شهریور 1402/ ارزش سهام عدالت چقدر افت کرد؟ + جدول

 امروز شنبه (18 شهریور 1402)، ارزش  سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به10 میلیون148 هزار و368 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 21308 واحد کاهش در ارتفاع 2.129.667 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 776.860 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 6081 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7481 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای نوری،فولاد،فارس،فملی،خودرو،شستا،اخابر صورت گرفت و شاخص های وسپهر،آریا،زاگرس،شگویا،خاور،دی،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس  گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 شهریور 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  

1191

1168
شگویا 1437 49
شاوان  2370 5
دانا 390 45
بنیرو   443 3
رمپنا  1308 143
اخابر 1000 244
کگل  631 107
حکشتی‌  1341  80
فولاد 561 2520
فولاژ  1517 48
فخوز  346 116
ساراب 3309 9
ورنا  733 3
حپترو 4607 1
کچاد  596 237
وپست  1000 16
مارون  17220 49
شپنا   852 416
شتران  464 2600
شبندر 1153 930
بسویچ 435 9
وبملت 473 305
وبصادر  224 1427
خاور  354 420
وتجارت   254 1822
فایرا 793 32
شراز  1521 4
جم 4650 42
فملی 743 1840
سدشت 5145 8
بفجر  1836 38
وتوصا 124 12
 شبریز  1320 41
خساپا 245 36
لکما 188 22
بترانس  272 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 شهریور 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و249 هزار و 106 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   1191 2292
شگویا 1437 47
شاوان  2370 4
دانا 390 16
بنیرو   443 3
رمپنا  1308 137
اخابر 1000 239
کگل  631 104
حکشتی‌  1341 78
فولاد 561 2520
فولاژ  1517 73
فخوز 346 296
ساراب 3309 3
ورنا 733 3
حپترو 4607 1
کچاد 596 181
وپست  1000 16
مارون  17220 47
شپنا   852 1008
شتران  464 2090
شبندر  1153 912
بسویچ 435 9
وبملت 473 299
وبصادر  224 1400
خودرو 294 47
وتجارت   254 1788
 فایرا 793 31
شراز  1521 4
جم 4650 41
فملی 743 1473
سدشت 5145 8
بفجر

1836

38
وتوصا 124 12
شبریز 1320 15
خساپا 245 39
لکما 188 22
بترانس

272

3