شهرخبر

انگشت اتهام به سمت خبرنگاران درباره قیمت بنزین

یک نماینده مجلس گفت: رف‌ها درباره گرانی بنزین، همه مربوط می‌شود به خبرنگاران رسانه‌های مختلف و این شایعات توسط رسانه‌ای‌ها پخش می‌شود.

به گزارش تازه‌نیوز، علیرغم تاکیدات چندباره وزیر نفت و نمایندگان مجلس در خصوص عدم‌گرانی بنزین در سال جاری، همچنان نگرانی از تورم در این بخش ادامه دارد و صف‌های طولانی بنزین در سراسر کشور، گویای این دغدغه مردم است.

در همین رابطه، فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: حرف‌ها درباره گرانی بنزین، همه مربوط می‌شود به خبرنگاران رسانه‌های مختلف و این شایعات توسط رسانه‌ای‌ها پخش می‌شود. یعنی ما اصلاً هیچ شواهدی دال بر گرانی بنزین نداریم و نه از دولتی‌ها این موضوع را می‌شنویم و نه از مجلسی‌ها و نه در جامعه این خبر‌ها است. از این‌رو، فقط خبرنگاران از این حرف‌ها می‌زنند.