ستاره پرسپولیس محروم می‌شود!/ ورود مهدی تاج به ماجرای کاپیتان