دکتر سیم فروش عزادار فرزندش شد، سیدحسن خمینی به منزلش رفت+عکس