رهبران این دو کشور چندی بیش در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه دیداری داشتند و وزیر دفاع روسیه نیز به پیونگ‌یانگ سفر کرد.

سرنوشت این توافقات چه می‌شود؟ آیا آمریکا می‌تواند با فشارهای خود مانع به سرانجام رسیدن این قراردادهای تسلیحاتی شود؟