شهرخبر
رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی از بازار سهام

مسیر سرمایه در بورس معکوس شد

اقتصادنیوز: در هفته‌ اخیر روند خروج سرمایه از بورس تهران از سر گرفته شد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.

به گزارش اقتصادنیوز ، در اولین روز هفته 517 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. رقم خروج پول حقیقی در روز یکشنبه 163میلیارد تومان اما روز دوشنبه 214 میلیارد تومان وارد شد. روز سه‌شنبه نیز رقم پول خروجی 118 میلیارد تومان بود. 

در مجموع کل هفته 584 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 146 میلیارد تومان بود. 

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

روز شنبه نماد شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت. پس از شستا، نمادهای فملی، فولاد، وغدیر، شپنا و شبندر در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل نمادهای فجر، وصندوق و سبهان بیشترین ورود پول را داشتند. 

روز یکشنبه نیز وبملت، شستا، گلدیرا، خودرو، کگل و خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در مقابل وبهمن، دسبحان، برکت، شبندر و فزر بیشترین ورود را ثبت کردند.

روز دوشنبه بیشترین خروج سرمایه به نمادهای خودرو، نوری، وبملت، وبصادر و غمایه تعلق داشت. در سوی دیگر، نمادهای شستا، شپنا، هجرت، شاوان، برکت و تاپیکو بیشترین ورود را داشتند. روز سه‌شنبه شپنا، وتجارت، شستا، فملی، شپدیس، وبصادر، شبریز و شتران بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشت و در مقابل شاوان، سیلام، هجرت، بنیرو و وسدید بیشترین ورود را ثبت کردند. 

بورس