شهرخبر

موسویان، دیپلمات پیشین:

برجام جایگزین ندارد/ مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا است

مجمع عمومی سازمان ملل تا چند روز دیگر آغاز می شود. این نشست فرصت خوبی برای آغاز گفتگوهای مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و متعاقب آن برگزاری نشست کشورهای ۱+۵ و ایران و گفتگو برای احیاء برجام است.

برجام جایگزین ندارد/ مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا است
|
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۲۲:۳۴:۳۶
اعتمادآنلاین |

سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین ایران در یادداشتی برای میدل ایست آی نوشت:

برجام جایگزین ندارد و احیاء آن هم امکان پذیر است منتهی نیازمند دو عامل است:

۱. گفت و گوهای مستقیم ایران و آمریکا.

۲. توافق کشورهای ۱+۵ و ایران برای احیاء برجام براساس متن اوت ۲۰۲۲.