شهرخبر

لیست قیمت جدید برنج هندی در بازار

لیست قیمت جدید برنج هندی در بازار

در این خبر قیمت انواع برنج هندی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

بر اساس قیمت برنج هندی  ۱۱۲۱ شاهپخت در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به ۴۹۸ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هندی خوشبخت نیز ۵۶۸ هزارتومان شده است.

برای خرید برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ کشتی نشان در وزن ۱۰ کیلوگرمی نیز باید ۴۹۸ هزارتومان هزینه کنید. برنج  دانه بلند هندی داریوش نیز ۵۳۰ هزارتومان شده است.

قیمت انواع برنج هندی در بازار

نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج هندی ۱۱۲۱ شاهپخت ۱۰ کیلوگرم ۴۹۸,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ کشتی نشان ۱۰ کیلوگرم ۴۹۸,۸۰۰
برنج هندی خوشبخت ۱۰ کیلوگرم ۵۶۸,۴۰۰
برنج هندی بهروز  ۱۰ کیلوگرم ۵۳۳,۶۰۰
برنج هندی ۱۱۲۱ البرز ۱۰ کیلوگرم ۵۲۲,۰۰۰
برنج هندی ۱۱۲۱ شاهپخت ۱۰ کیلوگرم ۴۹۸,۰۰۰
برنج هندی داریوش دانه بلند  ۱۰ کیلوگرم ۵۳۰,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند الهام ۱۰ کیلوگرم ۴۴۴,۰۰۰