زیرنظر داشتن سارقان در مرزها و برقراری امنیت برای زائران اربعین حسینی + فیلم و

به گزارش رکنا، سردار سیدمجید میراحمدی در ارتباط با تردد زائران در اربعین حسینی (ع) بیان کرد: مرز شلمچه در بین مرز های شش گانه کشور دومین مرز پرتردد است که بیش از 800 هزار زائر از مرز خارج و 650 هزار نفر وارد شدند.

وی افزود: تا به این لحظه از سمت زائرین اظهار نارضایتی نبوده و خدمات قابل توجهی را به مردم ارائه داده ایم.

سردار میراحمدی ادامه داد: طرح امام سجاد ( ع) که باعث سرعت تردد زائران می شد در مرز شلمچه با موفقیت اجرا شد. امنیت تمامی زائران تامین شده و با سارقان در مرز برخورد شده است. رصد ماموران بر مواد مخدر بسیار خوب انجام شده و  از هیچ زائری مواد مخدر کشف و ضبط نشده است.

وی در ادامه در ارتباط با بازگشت زائرین بیان کرد: همیشه برگشت زائران با چالش های زیادی رو به رو بوده است و یکی از این چالش ها حمل و نقل عمومی بود که تا حدودی برطرف شده و بیشتر زائران از وسایل نقلی شخصی خود استفاده کرده اند.

علی رنجکش