شهرخبر

فیلم/ عصبانیت رسانه صهیونیستی از شرکت مردم در پیاده‌روی اربعین

عصبانیت شبکه‌های معاند از شرکت مردم در پیاده‌روی اربعین

پیاده‌روی اربعین هیچ ارتباطی به ایرانی‌ها ندارد. این جمعیتی که در پیاده‌روی اربعین می‌بینید ایرانی‌ها نیستند حکومت از کشورهای دیگر آدم می‌آورد.

دریافت 4 MB