حکم قطعی ساپینتو و دستیاری علیه استقلال رسید | خبر بد خطیر برای هواداران